Geleid Bezoek Boulevardpark

Wil je wandelen in ‘Het park van het Molse verleden’? En wil je al wandelend tussen de graven van hen die Mol gemaakt of grootgemaakt hebben, over het verleden mediteren of het heden relativeren? Tijdens deze wandeling staan we stil bij de graven van bekende en minder bekende Mollenaren uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Zo verneem je meer over de families die de wolnijverheid in Mol deden floreren of wat de invloed was van de adellijke families die er hun laatste rustplaats hebben. De gids situeert deze mensen in hun tijd, plaatst ze in een historische, wetenschappelijke, artistieke of maatschappelijke context en staat stil bij dit funeraire erfgoed en de begrafenisrituelen van vroeger en nu.

Duur? 2 uur

Voor wie?  Geschikt voor alle leeftijdsgroepen 

Aantal personen? Maximum 25 personen per gids 

Wanneer? Het hele jaar door 

Vertrekplaats? Ingang Boulevardpark, Collegestraat 

Prijs? 60 euro per gids

Reserveren? Via www.visitmol.be/reserveergroepsuitstap